nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Komisia programu Erasmus+

Fakultná komisia programu Erasmus+

Predseda fakultnej komisie Erasmus+: Mgr. Attila Lévai, PhD.

Člen komisie: Mgr. Katarína Pólya, PhD.

Katedrový koordinátor na Katedre Starej a Novej zmluvy: prof. ThDr. István Karasszon, PhD.

Katedrový koordinátor na Katedre historických vied: prof. Ábrahám Kovács, PhD.

Katedrový koordinátor na Katedre systematickej a praktickej teológie: Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D.

Katedrový koordinátor na Katedre aplikovaných vied: Mgr. Ladislav Ďurdík, PhD.

Za študentskú samosprávuRTFI UJS: Máté Somogyi

Hodnotiaciharok_ErasmusRTFUJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.