nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Rada zabezpečovania kvality na Reformovanej Teologickej Fakulte

Mgr. Lévai Attila, PhD. – prodekan, predseda rady

ThDr. Szénási Lilla, PhD. – prodekanka, člen v zastúpení katedier

Mgr. Ďurdík Ladislav, PhD. – člen v zastúpení učiteľov

Krizsanová Lívia – člen v zastúpení študentov

Mgr. Buza Zsolt, PhD. – člen va zastúpení Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.