nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Akademický senát

Akademický senát

Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho

pre volebné obdobie 2020-2024

Predseda:

AS RTF UJS: Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D.  

Podpredsedovia AS RTF UJS :

Mgr. Katarína Pólya, PhD. – zamestnanecká časť
Máté Somogyi  - študentská časť

Členovia AS RTF UJS:

Zamestnanecká časť:

Mgr. Ladislav Ďurdík, PhD.
Dr. habil. Viktor Kókai Nagy, PhD.
ThDr. Lilla Szénási, PhD.

Študentská časť:

Lajos Cseh
Kristián Gurányi
Enikő Hornyáková
Mgr. István Langschadl
Ágnes Noszkai

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.