nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Akademický senát

Akademický senát Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Akademický rok: 2017/2018

Predseda AS RTF UJS: Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D.  

Podpredsedovia AS RTF UJS :

Doc. Bernhard Kaiser , D.Th. – zamestnanecká časť
Kristián Tóth - študentská časť

Členovia AS RTF UJS:

Zamestnanecká časť:

 prof. Th.Dr. István Karasszon, PhD.   – Katedra Starej a Novej zmluvy
prof. Miklós Kocsev, PhD.   – Katedra systematickej a praktickej teológie
dr. habil. Viktor Kókai-Nagy, PhD. – Katedra Starej a Novej zmluvy

Študentská časť:

Krisztina Bódi
dr. István Fazekas
Mgr. Miklós  Pospíšil
Magdolna Siák
Bálint  Vadkerti  

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.