nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Úvod do ugaritskej kultúry

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J Selyeho – Komárno    v spolupráci s Károli Gáspár Református Egyetem Buda...

Dekanské voľno

Tisztelt Hallgatók! A Selye J. Egyetem Református Teológiai Karának dékánja Mgr. Lévai Attila, PhD. 2018. március 29-re dék&a...

Pamätný deň 500. výročia Reformácie na Reformovanej teologickej fakulte

Na Reformovanej teologickej fakulte UJS dňa 8. novembra 2017 o 10,00 sa bude konať akcia "Pamätný deň 500. výročia Reformácie". Podrobný program akcie viď...

Reformované cirkevné služby medzi utečencami v Rakúsku roku 1956

Výstava pôvodnými dokumentmi (fotografiami a písomným materiálom) demonštruje duchovenské služby reformovanej cirkvi medzi utečencami po maďar...

Medzinárodná vedecká konferencia

Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict 10th Conference of Protestant Theological Faculties from Central and Eastern Europe and the Netherlands   Komárno, Slov...

Dekanské voľno

Dekan Reformovanej teologickej fakulty UJS, Mgr.Attila Lévai, PhD. udeľuje na deň 2. novembra 2015 (pondelok) dekanské voľno pre študentov fakulty.

Deň otvorených dverí na Reformovanej teologickej fakulte

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho, ktorý sa uskutoční 17. februára 2015.  V...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.