nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Študijné oddelenie

Študijný referent:

Referent: Ing. Ilona Győrfy
Odbor: denné a externé štúdium – prvý stupeň (Bc.), spojený prvý a druhý stupeň (Mgr.), denné a externé štúdium - tretí stupeň (PhD.)

Tel.: 00421 35 32 60 756
Email:

Stránkové dni:

Pondelok: 13:00 - 15:00
Utorok:     09:00 - 11:00
Streda:     09:00 - 11:00    13:00 - 15:00
Štvrtok:    09:00 - 11:00
Piatok:     09:00 - 11:00

Stránové dni pre študentov individuálnym študijným plánom:

10. októbra 2020 9:30 – 11:30
5. decembra 2020 9:30 – 11:30
15. mája 2021 9:30 – 11:30

Žiadame študentov, aby dodržali otváracie hodiny!

Pracovníčka Študijného oddelenia je zodpovedná za nasledujúce oblasti:

* Informácie pre uchádzačov, prihlášky na štúdium /vybavovanie žiadostí, organizácia prij. skúšok/
* Administrácia databáz /aktualizácia osobných údajov/
* Organizácia zápisov
* Aktualizácia Akademického informačného systému /AIS/
* Výdaj potvrdení
* Administrácia študijných výsledkov, ich kontrola a aktualizácia
* Administrácia a organizácia záverečných skúšok
* Organizácia promócií a vystavenie dokladov
* Spracovanie štatistických údajov 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.