nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Vedecké konferencie

Kalendár podujatí v roku 2015

Vedecké a odborné kongresy., konferencie, semináre a workshopy organizované Reformovanou Teologickou Fakultou Univerzity J.  Selyeho v roku 2015

 

NÁZOV: Nové perspektívy systematickej teológie – systematicko-teologická medzinárodné vedecká konferencia

Organizátor:

UJS RTF, spoluorganizátor: Teologická akadémia J. Calvina

Miesto konania:

Komárno, budova RTF

Dátum konania:

12. 5. 2015

Sekcie:

Systematicko-teologická

Termín prihlášky:

do 1. 4. 2015

Kontakt:

+421353260657

Web:

www.ujs.sk/rtk

 

 

NÁZOV: Teologická sekcia VII. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho

Organizátor:

UJS

Miesto konania:

Komárno

Dátum konania:

15. – 16. 9. 2015

Sekcie:

Teologická

Termín prihlášky:

do 30. 6. 2015

Kontakt:

+421353260657

Web:

www.ujs.sk

 

 

NÁZOV: Používanie teologických odborných termínov v súčasnosti – medzinárodná prakticko-teologická konferencia

Organizátor:

UJS RTF, spoluorganizátor: Teologická akadémia J. Calvina

Miesto konania:

Komárno, budova RTF

Dátum konania:

20. – 21. 10. 2015

Sekcie:

Prakticko teologická

Termín prihlášky:

do 15. 5. 2015

Kontakt:

+421353260657

Web:

www.ujs.sk/rtk

 

 

NÁZOV: Aktuálne otázky náboženskej, cirkevnej a duchovno-pastierskej identity – medzinárodná vedecká konferencia

Organizátor:

UJS RTF, spoluorganizátori: Teologická akadémia J. Calvina, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Miesto konania:

Kráľovský Chlmec

Dátum konania:

12-13. 11. 2015

Sekcie:

Historická, Biblická, Praktická

Termín prihlášky:

do 15. 10. 2015

Kontakt:

+421353260657

Web:

www.ujs.sk/rtk

 

 

Naše architektúrne dedičstvo ‑  výstava fotografií o kultúrnych pamiatkach reformovaného rázu v Karpatskej kotline

Organizátor:

UJS RTF, spoluorganizátori: Teologická akadémia J. Calvina, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Nadácia Lászlóa Telekiho

Miesto konania:

Komárno, budova RTF UJS

Dôstojnícky pavilón, 945 01 Komárno

Dátum konania:

11. december 2015

Vystavovatelia:

Spolupracovníci Nadácie Lászlóa Telekiho

Termín prihlášky:

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.